close
تبلیغات در اینترنت
امکان طراحی پروفیلهای ipe و cpe با ورقهای تقویتی برای طراحی سقفهای


 

کل اتصالات  بیمارستان شرکت نفت  آبادان  ؛ پیچ و مهره میباشد

سیستم سقف کامپوزیت معمولی

با تشکر از دوست و همکار عزیزم جناب آقای مهندس بهزاد کیانفر 

 که عکس های پروژه را در اختیار سایت قرار دادند