close
تبلیغات در اینترنت
سازه سقف اولین نرم افزار طراحی هوشمند انواع سقف های متداول در ایران


 

کل اتصالات  بیمارستان شرکت نفت  آبادان  ؛ پیچ و مهره میباشد

سیستم سقف کامپوزیت معمولی

با تشکر از دوست و همکار عزیزم جناب آقای مهندس بهزاد کیانفر 

 که عکس های پروژه را در اختیار سایت قرار دادند